Preview Mode Links will not work in preview mode

Alla röster pratar Öster


Oct 21, 2021

Förutom eftersnack (om segern mot Vasalund) och uppsnack (inför mötet med Norrby) diskuterar Dan Magnusson och Flip Elg mediala prioriteringar i veckans avsnitt av podden Alla röster pratar Öster.