Preview Mode Links will not work in preview mode

Alla röster pratar Öster


Apr 28, 2021

Hur är det med Östers råa rykte? Stämmer det – och i så fall, är det positivt eller negativt? Victor Laag och Dan Magnusson analyserar och funderar i senaste avsnittet av podden ”Alla röster pratar Öster.”