Preview Mode Links will not work in preview mode

Alla röster pratar Öster


Oct 7, 2021

Är Öster ett typiskt höstlag som inte lyckats göra Visma Arena till sin borg? I podden Alla röster pratar Öster undersöker Dan Magnusson och Filip Elg sanningshalten i fördomarna.