Preview Mode Links will not work in preview mode

Alla röster pratar Öster


Aug 26, 2021

Hur säkert sitter egentligen Östers tränare Denis Velic? Det är en av många frågor som Dan Magnusson och Victor Laag försöker ge svar på i senaste avsnittet av podden Alla röster pratar Öster.