Preview Mode Links will not work in preview mode

Alla röster pratar Öster


Jan 19, 2021

I det senaste avsnittet har vi en längre intervju med Östers ordförande om det ekonomiska läget i klubben, hur styrelsearbetet ser ut och när Öster kan tänkas vara i Allsvenskan igen.