Preview Mode Links will not work in preview mode

Alla röster pratar Öster


Sep 23, 2021

I veckans avsnitt av podden Alla röster pratar Öster ägnar Dan Magnusson och Filip Elg mycket tid åt att snacka om kontrakt – i dubbel bemärkelse.